Calendario Escolar 2023/2024

Orde do 3 de maio de 2023 pola cal  se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na  Comunidad Autónoma de Galicia.

Calendario Escolar 2023/2024