O Instituto

A información desta sección ofrécese a título informativo e recomendamos que sempre sexa contrastada coa información publicada na web do  Instituto   IES Salvador de Madariaga ou difundida polos canais oficiais do centro.