Faite socio

10 Razóns para apuntarse na ANPA IES SALVADOR DE MADARIAGA

  1. Porque é a nosa responsabilidade educar aos nosos fillos e fillas.
  2. Pola necesidade de estar unidos á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública.
  3. Porque un movemento de pais e nais agrupados fan que as iniciativas e peticións destes sexan vistos con maior respecto polas Administracións públicas, polo profesorado, pola sociedade, etc.
  4. Porque existe un marco legal onde se ampara o noso dereito a participar na vida do Centro Escolar.
  5. Pola importancia de levar aos Consellos Escolares a presenza dos pais e nais, organizados nas ANPAs, para defender os intereses de todos, non os individuais.
  6. Porque se os pais non somos capaces de motivarnos pola educación dos nosos fillos… Por quén o faremos?
  7. Porque se os pais e as nais non somos activos e participativos, cómo explicar aos nosos fillos e fillas que teñen que ser persoas implicadas nunha sociedade onde poidan e deban expresarse, participar e corresponsabilizarse no seu propio futuro.
  8. Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas.
  9. Porque as ANPAs deben traballar pola integración no seu entorno, facendo uso das instalacións do Centro Educativo.
  10. Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida para os nosos fillos e fillas.

A ANPA IES SALVADOR DE MADARIAGA colabora cada ano co Instituto, organizando actividades para todos, pais, nais, alumnos e alumnas.

A ANPA a formamos pais e nais coma tí… colabora !

FICHA INSCRIPCION ANPA