Calendario de presentacións Setembro 2017

 

  Día Hora Lugar ENSINANZA DO RÉXIME ORDINARIO (DIURNO)
ENSINANZA DE ADULTOS (NOCTURNO)
1º BACH. Venres 15 11:00 Aulas de referencia
2º BACH.
1º ESO 11:30 Salón de Actos
2º ESO 12:00
3º ESO 12:30
4º ESO 13:00
1º e 2º  BACH.
(Adultos)
18:30
ESA III / ESA IV Luns 25 18:30 Aulas de referencia

Os grupos con presentación no Salón de Actos, irán logo co seu titor á súa aula de referencia.

Luns 18: Inicio das clases a horario completo para ESO e Bacharelato.