Actividades complementarias e extraescolares Xuño 2017

XUÑO 2017

DATA/S ACTIVIDADE CURSO
Xoves 8 de xuño,
horario de 10h a 14.10h


VISITA A CAIÓN: MUSEO DA PESCA, 
IGREXA, MOSTEIRO  E VILA.
 (Actividade organizada polo Departamento 
de Relixión)


Alumnos: 2ºESO


Venres 23 de xuño,
horario de 10.30h a 11.20h


ACTIVIDADE DE PROXECTO ARTÍSTICO


Os alumnos encargados da actividade
 son os que cursan esta materia en 
1ºBACH e vai dirixida aos
rapaces de 1ºESO


Venres 23 de xuño , con saída ás 8.30h                 Percorrido polo Paseo Marítimo ata o Castelo de S. Antón, con horario de visita ás 10h   e Torre de Hércules, onde  deben estar ás 12h.  ACTIVIDADE ORGANIZADA POLO DEPARTAMENTO DE LATÍN, CONSISTENTE NA PARTICIPACIÓN NUN PROXECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (“REALIDADE VIRTUAL NA AULA”), EN COLABORACIÓN CO IES FERNANDO WIRTZ  4º ESO (Participantes no proxecto)
23 de xuño ás 12h
REMATE DAS CLASES