RGPD

Información para socios sobre seguridade e protección de datos 

ResponsableAnpa IES Salvador de Madariaga-Uno
FinalidadeXestión das relacións con socios
LexitimaciónExecución da relación da Anpa cos seus asociados
DestinatariosNon se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.
DereitosTen dereito a acceder, rectificar e eliminar os datos; así como outros dereitos, segundo se explica na información adicional
Información Adicionalhttps://anpa-iessalvadordemadariaga.es/RGPD

Responsable do tratamento dos datos

ANPA IES Salvador de Madariaga-Uno

Dirección postal:  Edificio IES Salvador de Madariaga – Planta Baixa

Paseo de Ronda, 49,  15011 A Coruña

Teléfono: 644511675

Correo electrónico: anpa.iessalvadordemadariaga@gmail.com

Páxina web: https://anpa-iessalvadordemadariaga.es/

 

Finalidade do tratamento dos datos

O ANPA trata os datos que nos facilitas para proporcionar os servizos aos socios, tales como envío de correos informativos, altas e inscricións e xestión das diferentes actividades.

Os datos trátanse durante a túa relación como asociado co Anpa, e serán destruídos ao finalizar a mesma.

 

Lexitimación para o tratamento dos datos

Para ofrecerche certos servizos é necesario que o Anpa che  solicite uns datos mínimos. Os datos se recollen por medios telemáticos e podes modificalos en calquera momento.

Estes datos recóllense nos formularios de xestión de socios dispoñibles en formato electrónico. Os datos recogidos a través destes formularios seranche enviados ás túas direccións de correo de contacto para que os revises e valides. 

As modificacións destes datos poderás realizalas a través de formularios ou a través de correo electrónico.

A negativa ao tratamento dos datos mínimos provocará a baixa como socio, dada a imposibilidade nestes casos de ofrecerche o servizo.

 

Comunicación de datos a outros destinatarios

O ANPA non contempla ningunha cesión de datos a terceiros.

 

Os teus dereitos con respecto ao tratamento dos datos

Tes dereito a solicitar o acceso aos datos persoais que estamos tratando e a obter unha copia dos mesmos.

Tes dereito a solicitar a súa rectivicación ou supresión, e a opoñerte ao seu tratamento; se ben esto podería ocasionar a baixa como socio por non poderche ofrecer os servizos de forma correcta.

Poderás exercitar os teus dereitos poñéndote en contacto co responsable do tratamento indicado un pouco máis arriba.

 


Información para participantes en eventos con reportaxe gráfica sobre seguridade e protección de datos 

 

ResponsableAnpa IES Salvador de Madariaga-Uno
FinalidadeReportaxe Gráfica de eventos patrocinados
LexitimaciónExecución dun servizo a familias participantes no evento
DestinatariosOs datos estarán dispoñibles para todos os participantes do evento.

Os datos compartiranse co centro educativo. O centro educativo poderá facer uso destas imaxes segundo os consentimentos informados e autorizados polos participantes.
DereitosTes dereito a acceder, rectificar e eliminar os datos; así como outros dereitos, segundo se explica na información adicional
Información Adicionalhttps://anpa-iessalvadordemadariaga.es/RGPD

 

Responsable do tratamento dos datos

ANPA IES Salvador de Madariaga-Uno

Dirección postal:  Edificio IES Salvador de Madariaga – Planta Baixa

Paseo de Ronda, 49,  15011 A Coruña

Teléfono: 644511675

Correo electrónico: anpa.iessalvadordemadariaga@gmail.com

Páxina web: https://anpa-iessalvadordemadariaga.es/

 

Encargado do tratamento

Os servizos de reportaxe gráfica serán contratados a un provedor de servizos.


 

Finalidade do tratamento dos datos

O ANPA trata as imaxes recollidas proporcionar unha reportaxe gráfica do evento no cal participas.

Os datos trátanse durante un período dun ano tras a realización do evento. Durante este tempo os datos estarán á disposición dos participantes no evento. Unha vez transcurrido este tempo, os datos serán arquivados.

 

As direccións de correo facilitadas empregaranse para a distribución da reportaxe gráfica. Unha vez realizada esta distribución, as direccións de correo arquivaranse

 

Lexitimación para o tratamento dos datos

O tratamento de fotos e videos é imprescindible para poderche ofrecer este servizo.

Non se realizarán asociacións das imaxes con elementos identificativos das persoas participantes no evento.

A negativa ao tratamento destes datos provocará a ofuscación mediante técnicas de pixelado dos teus datos nas imaxes que se poidan recoller do evento.

Adicionalmente, a negativa ao tratamento provocará que a reportaxe gráfica non sexa compartida contigo.

 

Comunicación de datos a outros destinatarios

Nalgúns casos, este servizo será contratado a un provedor, que terá acceso aos  teus datos durante o tempo de execución da reportaxe.

 

Dado o carácter grupal do evento, todos os participantes terán acceso as túas imaxes.

 

Como o evento é organizado polo centro educativo, as imaxes poderán ser compartidas co centro para a súa difusión. O centro educativo será responsable de tratar as imaxes conforme os consentimentos informados dos participantes.

 

Os teus dereitos con respecto ao tratamento dos datos

Tes dereito a solicitar o acceso aos datos persoais que estamos tratando e a obter unha copia dos mesmos.

Tes dereito a solicitar a súa supresión, e a opeñerte ao seu tratamento;  se ben este dereito exercerase únicamente sobre os datos que ofrece a Anpa no momento no cal exerzas o teu dereito; e non se poderá estender ás copias que poideran ter efectuado outros participantes.

Poderás exercitar os teus dereitos poñéndote en contacto co responsable do tratamento indicado un pouco máis arriba.