Asemblea Xeral 2023

A presidenta da ANPA IES Salvador de Madariaga convoca a todos os pais e nais de alumnos socios do centro, a Asamblea Xeral Ordinaria que se levará a cabo o xoves 5 de outubro de 2023 ás 18:15 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 en segunda convocatoria no salón de actos do instituto, coa seguinte
 
ORDE DO DÍA:
 
 1. Lectura da Acta da Asamblea anterior.
 2. Estado das contas e aprobación, se procede, das mesmas.
 3. Informe sobre a situación da asociación: socios, actividades, participación, banco de libros, comunicación.
 4. Proxecto de actividades a realizar neste curso:
  • Banco de alimentos
  • Magosto – Carnaval
  • English Club
  • Colaboración na graduación de 2º de Bacharelato.
 5. Renovación dos membros da Xunta Directiva
 6. Rogos e preguntas
 
 

Podes consultar os detalles no seguinte enlace:  Convocatoria Asamblea Xeral 2023