Asemblea Extraordinaria Xaneiro 2024

A presidenta da ANPA IES Salvador de Madariaga convoca a todos os pais e nais de alumnos socios
do centro, a Asamblea Xeral Extraordinaria que se levará a cabo o mércores 24 de xaneiro de 2024
ás 18:15 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 en segunda convocatoria no salón de actos do
instituto, coa seguinte


ORDE DO DÍA:

  1. Elección dos membros da Xunta Directiva.
  2. Rogos e preguntas.

 

Podes consultar os detalles no seguinte enlace: Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria Xaneiro 2024