Información da orientadora

Sonia, a orientadora do centro, envía información sobre:

as ABAU https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30366