CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, 25 DE OUTUBRO 2018

O Presidente da ANPA IES SALVADOR DE MADARIAGA, convoca a todos os pais e nais de alumnos do Centro á Asemblea Xeral Ordinaria, o xoves 25 de Outubro de 2018 ás 20,00 horas, en primeira convocatoria, e ás 20,30 horas, en segunda convocatoria, no Salón de Actos do Instituto, coa seguinte

 ORDE DO DÍA:

  1.  Lectura da Acta da Asemblea anterior
  2.  Estado das contas e aprobación, se procede, das mesma
  3.  Informe sobre a situación da Asociación: socios, actividades, participación, comunicación, Banco de Libros,   local e horario
  4. Elección de membros da Xunta Directiva
  5. Proxecto de actividades a realizar neste Curso.
  6. Rogos e preguntas.