HORARIO DE PRESENTACIONES SEPTIEMBRE 2018

Horario de presentacións para os alumnos/as do IES SALVADOR DE MADARIAGA Setembro 2018

  Día Hora Lugar ENSINANZA DO RÉXIME ORDINARIO (DIURNO)

 

 

 

ENSINANZA DE ADULTOS (NOCTURNO)

1º BACH. Luns 17

 

 

 

 

Martes 18

11:00 Salón de Actos
2º BACH.
1º ESO 11:30 Salón de Actos

 

 

Salón de Actos

2º ESO 12:00
3º ESO 12:30
4º ESO 13:00
1º e 2º  BACH.
(Adultos)
18:30
ESA III / ESA IV Mércores 19 18:30 Aulas de referencia

 

Os grupos con presentación no Salón de Actos, irán logo co seu titor á súa aula de referencia.

Martes 18: Inicio das clases a horario completo para ESO e Bacharelato.