Xunta Directiva

XUNTA DIRECTIVA ANPA
PRESIDENTE Gómez Oviedo, Servando
VICEPRESIDENTA González Ares, Mª José
SECRETARIA E REPRESENTANTE DA ANPA NO CONSELLO ESCOLAR Reíllo Domínguez, Esther
TESOREIRA Alves Batán, Karen
VOGAL E REPRESENTANTE DAS NAIS E PAIS NO CONSELLO ESCOLAR Villanueva Amado, Ramón Nicolás
VOGAL Pérez Fernández, Fátima
VOGAL Galdo Paz, Juan Carlos