Presentación do alumnado o día 15 de setembro

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessalvadormadariaga/