ENGLISH CLUB 4 ESO-1 BACH

SALVADOR BOLETÍN CONVERSACION 20 21 ONLINE (arrastrado)

Sigue Leyendo...

 • <div class=
  SALVADOR BOLETÍN INFO 20 21 ONLINE (arrastrado)
  " title="ENGLISH CLUB 1-3 ESO" />
 • ENGLISH CLUB 1-3 ESO

  SALVADOR BOLETÍN INFO 20 21 ONLINE (arrastrado)

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  Presentacións 2020-2021
  " title="PRESENTACIÓNS" />
 • PRESENTACIÓNS

  Presentacións 2020-2021

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  Bos días. Pasámosvos as datas e o horario para a entrega de libros do noso banco solidario. Rogámosvos que, na medida do posible, respectedes os horarios por instrucións directas do […]
  " title="BANCO SOLIDARIO" />
 • BANCO SOLIDARIO

  Bos días. Pasámosvos as datas e o horario para a entrega de libros do noso banco solidario. Rogámosvos que, na medida do posible, respectedes os horarios por instrucións directas do […]

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  Ola. Estaremos este venres, 4 de Setembro, de 10.00 a 12.00 h, non local da ANPA, para recoller os libros que teñen algúns socios das materias de recuperación. Tamén recolleremos […]
  " title="" />
 • Publicado en 1 septiembre, 2020 | No hay comentarios
  Ola. Estaremos este venres, 4 de Setembro, de 10.00 a 12.00 h, non local da ANPA, para recoller os libros que teñen algúns socios das materias de recuperación. Tamén recolleremos […]

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  Hola, como ya sabéis cada año ponemos en marcha el banco SOLIDARIO de libros de texto de la ANPA. Este año, como casi todos, tenemos muy pocos libros de bachillerato […]
  " title="Donación libros bachilerato" />

  Donación libros bachilerato

  Hola, como ya sabéis cada año ponemos en marcha el banco SOLIDARIO de libros de texto de la ANPA. Este año, como casi todos, tenemos muy pocos libros de bachillerato […]

  Sigue Leyendo...

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://anpa-iessalvadordemadariaga.es/archivos/766"></div>http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8780 https://ciug.gal/PDF/calendarioabauacceso20.pdf http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://anpa-iessalvadordemadariaga.es/archivos/766"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  INFORMACIÓN DA ORIENTADORA Bo día,     * Acaba de publicarse o calendario de admisión a ciclos de Formación Profesional para o curso 2020-21. O prazo de solicitude, tanto o réxime ordinario como o de adultos, vai do 25 de xuño ao 8 de xullo ata ‪ás 13h‬. A xestión realízase a través da aplicación online, que estará habilitada en ditas datas. Ademais en breve a consellería publicara a oferta de ciclos para o vindeiro curso escolar e a información para o proceso de admisión a: – Ciclos Medios http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2020-2021
- Ciclos Superiores http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-superior Tamén está publicado o calendario de admisión a FP Dual do 25 de xuño ao 8 de xullo ata ‪ás 13h‬, que ten un proceso de solicitude diferente http://www.edu.xunta.gal/fp/fpdual-convocatoria-2020   * Aproveito tamén para recordar as datas da ABAU: 7, 8 e 9 de xullo e confirmar o lugar de realización do alumnado do IES Salvador de Madariaga: Comisión Delegada 07B: Facultade CC Educación Campus Elviña. Consulta en https://ciug.gal/PDF/comisionsdelegadas.pdf   * Ademais, recordar o prazo de admisión das ensinanzas de réxime especial que indicamos a continuación do 18 ao 29 de xuño. Admisión nas ensinanzas superiores de Música 2020 1º Ter algún dos seguintes REQUISITOS ACADÉMICOS: Título de Bacharelato ou equivalente. Os que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharel, no prazo extraordinario de matrícula, se houbese vacantes. Título de licenciado ou graduado universitario. Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 16 anos, ter superada unha proba substitutiva dos requisitos de titulación. * 2º Superar unha Proba específica de aptitudes: Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. A media ponderada da cualificación media obtida nos estudos do grao profesional suporá un 40% da cualificación final da proba de acceso. De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos Estudos Superiores de Música terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecemen tos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos. *   Admisión ós estudos superiores de Deseño 2020 1º Ter algún dos seguintes REQUISITOS ACADÉMICOS: Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba e, no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharelato. Título de licenciado ou graduado universitario. Ter un título de Ciclo Superior de Artes Plásticas e Deseño (teñen acceso directo). Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. En caso de non cumprir requisitos académicos e ter 18 anos superar unha proba substitutiva dos requisitos de titulación. * 2º Superar unha proba específica de aptitudes: Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Deseño terá por obxecto demostrar que o aspiran te posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes. A superación da proba solo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión. Os aspirantes con algunha discapacidade poderán solicitar unha adaptación da proba acreditando documentalmente a súa condición de discapacidade (acreditación oficial).  Resérvanse prazas para deportistas de alto rendemento e/ou nivel.  * ACCESO DIRECTO: Terán acceso directo, sin ter que realizar esta proba específica de aptitudes os que teñan un título de Técnico superior en artes plásticas e deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. Deberán participar igualmente no proceso de admisión.  *   Admisión en estudios Superiores en Arte Dramática 2020 1º Ter algún dos seguintes REQUISITOS ACADÉMICOS: Bacharelato ou equivalente. No caso de ter materias pendentes de bacharelato poderanse inscribir no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharelato. Título de licenciado ou graduado universitario Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba substitutiva dos requisitos de titulación. Data realización 6 de xullo no IES As Fontiñas, de Santiago. * 2º Superar unha Proba específica: Superar unha proba específica, obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos ou superen a proba substitutiva. De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Arte Dramática terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, e axustarase ao disposto no artigo 5 da citada orde, segundo a especialidade para a que se opte. * Admisión á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2020. 1º Ter algún dos seguintes REQUISITOS ACADÉMICOS: Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e, no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez que estean en posesión do título de bacharelato, no prazo extraordinario de matrícula, se houber vacantes. Título de licenciado ou graduado universitario. Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba substitutiva dos requisitos de titulación. Data realización 6 de xullo no IES As Fontiñas, de Santiago. * 2º Superar unha proba específica de aptitudes: Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. De conformidade co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes * Acceso directo: Poderá acceder sen necesidade de realizar esta proba específica de aptitudes quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. Deberán forma lizar igualmente a súa inscrición no proceso de acceso e admisión segundo o procedemento e calendario establecido nesta resolución. Un saúdo, Sonia de la Iglesia Orientadora IES Salvador de Madariaga

  http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8780 https://ciug.gal/PDF/calendarioabauacceso20.pdf http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8782

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  " title="1 ESO A ANPA atenderá aos novos socios neste día que tedes asignado para facer a matrícula: mércores, 1 de Xullo de 9.00 a 13.00 h" />

  1 ESO A ANPA atenderá aos novos socios neste día que tedes asignado para facer a matrícula: mércores, 1 de Xullo de 9.00 a 13.00 h

  Sigue Leyendo...

 • <div class=
  " title="Información que ha publicado el instituto en su página web. MATRÍCULA   • Requisitos: deberá matricularse todo o alumnado que teña todo aprobado ou que teña como máximo dúas materias avaliadas negativamente (prematrícula). • Impresos: os impresos para a matrícula do curso 2020-2021 estarán dispoñibles na páxina web do centro e na conserxería a partir do 26 de xuño. • Horario: de 9:00h a 13:00h na secretaría do instituto. • Calendario:   1 de xullo Alumnado para 1º ESO procedente do CEIP Emilia Pardo Bazán. 2 de xullo Alumnado para 2º e 3º ESO deste centro. 3 de xullo Alumnado para 4º ESO e 1º Bac. deste centro. 6 de xullo Alumnado para 2º Bac deste centro e para todos os cursos da ESO doutros centros. 7 de xullo Alumnado para 1º e 2º Bac. procedente doutros centros.      Información de fin de curso  ORGANIZACIÓN ACADÉMICA   • Publicación de cualificacións: día 22 de xuño ás 11:00h a través da aplicación abalarMóbil. O alumnado que o precise un boletín en papel para matricularse noutro centro poderá solicitalo na secretaría. • Consello orientador:  poderá recollerse na  conserxería do centro entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. • Reclamacións: poderán presentarse na secretaría do centro os días 22 e 23 de xuño ata as 14:00h. As resolucións serán notificadas o día 26 de xuño, ás 12:00h na secretaría.    LIBROS DE TEXTO • Fondo solidario: 1. Fin do prazo para solicitar as axudas de libros de texto e material escolar para o curso 2020-2021: día 19 de xuño ata as 14:00 h na Secretaría. 2. A listaxe provisional de admitidos e excluídos do Fondo Solidario para o curso 2020-2021 publicarase o 10 de xullo no taboleiro do centro. Os excluídos poderán presentar reclamacións os días 13 e 14 de xullo. 3. A listaxe definitiva de admitidos e excluídos do Fondo Solidario publicarase o 14 de setembro indicando os libros concretos que lle corresponden a cada alumno. 4. Os vales serán entregados a partir do 14 de setembro para todo o alumnado. • Listaxe de libros de texto para o curso 2020-2021: será publicada na web do centro na primeira semana de xullo.  " />

  Información que ha publicado el instituto en su página web. MATRÍCULA   • Requisitos: deberá matricularse todo o alumnado que teña todo aprobado ou que teña como máximo dúas materias avaliadas negativamente (prematrícula). • Impresos: os impresos para a matrícula do curso 2020-2021 estarán dispoñibles na páxina web do centro e na conserxería a partir do 26 de xuño. • Horario: de 9:00h a 13:00h na secretaría do instituto. • Calendario:   1 de xullo Alumnado para 1º ESO procedente do CEIP Emilia Pardo Bazán. 2 de xullo Alumnado para 2º e 3º ESO deste centro. 3 de xullo Alumnado para 4º ESO e 1º Bac. deste centro. 6 de xullo Alumnado para 2º Bac deste centro e para todos os cursos da ESO doutros centros. 7 de xullo Alumnado para 1º e 2º Bac. procedente doutros centros.      Información de fin de curso  ORGANIZACIÓN ACADÉMICA   • Publicación de cualificacións: día 22 de xuño ás 11:00h a través da aplicación abalarMóbil. O alumnado que o precise un boletín en papel para matricularse noutro centro poderá solicitalo na secretaría. • Consello orientador:  poderá recollerse na  conserxería do centro entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. • Reclamacións: poderán presentarse na secretaría do centro os días 22 e 23 de xuño ata as 14:00h. As resolucións serán notificadas o día 26 de xuño, ás 12:00h na secretaría.    LIBROS DE TEXTO • Fondo solidario: 1. Fin do prazo para solicitar as axudas de libros de texto e material escolar para o curso 2020-2021: día 19 de xuño ata as 14:00 h na Secretaría. 2. A listaxe provisional de admitidos e excluídos do Fondo Solidario para o curso 2020-2021 publicarase o 10 de xullo no taboleiro do centro. Os excluídos poderán presentar reclamacións os días 13 e 14 de xullo. 3. A listaxe definitiva de admitidos e excluídos do Fondo Solidario publicarase o 14 de setembro indicando os libros concretos que lle corresponden a cada alumno. 4. Os vales serán entregados a partir do 14 de setembro para todo o alumnado. • Listaxe de libros de texto para o curso 2020-2021: será publicada na web do centro na primeira semana de xullo.  

  Sigue Leyendo...